66387283(021)

  • 1398-03-11

همکاری با آموزشگاه موسیقی شباهنگ

آموزشگاه موسیقی شباهنگ، قدیمی ترین آموزشگاه موسیقی در مرکز تهران است که شرکت ارتباط نوین ایرانیان افتخار همکاری با این آموزشگاه در ارتباط با طراحی سایت و هم چنین پشتیبانی سئو و مدیریت صفحه اینستاگرام به عهده داشته است. مهم ترین چیزی که مدیر آموزشگاه شباهنگ از یک وب سایت توقع داشتند ، رسیدن به صفحه اول گوگل در بسیاری از کلیدواژه های مرتبط با آموزش موسیقی و گسترش هنرجویان آموزشگاه شان از منطقه و شهر تهران، به سراسر کشور بود که این امر بعد از طراحی ابتدایی سایت انجام شد و اطلاعات آموزشگاه وارد سایت شد، تیم فنی مانا به صورت تخصصی وارد بخش سئو و بهینه سازی این سایت شدند. بهترین مزیتی که سایت های طراحی شده توسط تیم مانا از آن بهره می برند ، امکان پذیر بودن رساندن تعداد نامحدود کلیدواژه های مرتبط به صفحه اول گوگل ، از مهارت های ماست. کلیدواژه های مربوط به مناطق مختلف شهر تهران و سایر شهرهای ایران برای ما در اولویت است تا نام این آموزشگاه به عنوان قدیمی ترین آموزشگاه موسیقی مرکز تهران بیشتر و بهتر معرفی شود.