طراحی نرم افزار های WINDOWS

مجتمع ارتباطات نوین ایرانیان هر آنچه را که از نرم افزار های ویندوز نیازمندید تا به روز باشید و زمان را به درستی مدیریت کنید,در اختیار شما قرار می دهد. نرم افزار های مرتبط با ویندوز مرز ناپذیرند.در نتیجه کاربر ان هارا متناسب با حوزه تخصصی اش انتخاب خریداری و نصب می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با راه ههای ارتباطی مجتمع ارتباطات نوین تماس حاصل فرمایید.