طراحی گرافیک اختصاصی(تولید محتوای تصویری)

طراحی قالب اختصاصی صفحات اجتماعی به اجرای یک طراحی خاص برای صفحات اجتماعی به طور کامل از صفر تا صد می گویند. یعنی زمانی که سایت و هرکدام از صفحات اجتماعی برای بازدید عموم قابل نمایش است و تنها می بایست آپدیت انجام گیرد و محتوا در آن قرار گیرد.