66946258(021)

مدیریت محتوا

مدیریت محتوا
مدیریت محتوا شامل محتوای تصویری و متنی ویژه به صورت اختصاصی برای وب سایت شماست. این محتوا به صورت اختصاصی تولید شده و با دریافت مشاوره از جانب کارفرما انجام می شود. تولید محتوای نو و جدید در میزان بازدید صفحه و رتبه سایت در گوگل تاثیر بسزایی دارد.